+48 662323228 Napisz do nas

Bezpłatna wysyłka od 399 zł

14 dni na zwrot

Regulaminy Aktualnych Promocji

REGULAMIN NEWSLETTERA SKLEPU INTERNETOWEGO  -10%

§ 1

 1. Sklep internetowy Molerin Marta Palczewska umożliwia zapisanie się do usługi newsletter i otrzymywanie drogą elektroniczną informacji wysyłanych przez Martę Palczewską, zwany dalej „Sklepem”.
 2. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady świadczenia przez Sklep usługi newsletter. 

§ 2

 1. Usługa newsletter polega na przesyłaniu przez Sklep na podany przez użytkownika adres e-mail wiadomości zawierających informacje dotyczące bieżącej działalności oraz aktualnej oferty Sklepu i promocjach organizowanych w Sklepie.
 2. Zawarcie umowy o świadczenie usługi newsletter wymaga od użytkownika podania adresu e-mail, imię i nazwisko.
 3. Umowa o korzystanie z usługi newsletter jest bezpłatna i zostaje zawarta na czas nieokreślony.

§ 3

 1. Informacje otrzymane w usłudze newsletter mogą stanowić informację handlową, w rozumieniu art. 2 ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, która dotyczyć może zarówno Sklepu, jak i jego partnerów. 
 2. Poszczególne wiadomości otrzymane w ramach usługi newsletter stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późn.zm.).

§ 4

 1. Użytkownik ma prawo wypowiedzieć umowę o korzystanie z usługi newsletter przez kliknięcie w stosowny link zamieszczony na końcu każdej wiadomości wysłanej w ramach usługi bądź przez wysłanie pod adres e-mail hello@molerin.pl wiadomości o rezygnacji z usługi.
 2. Wszelkie pytania, uwagi i reklamacje dotyczące usługi newsletter należy zgłaszać na adres e-mail hello@molerin.pl

§ 5

 1. Administratorem danych osobowych podanych przez użytkownika jest Marta Palczewska, Jerzego Bajana 19/4, 54-129, Wrocław, hello@molerin.pl

§ 6

 1. Użytkownik zawierając umowę o świadczenie usług wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora w celach: marketingu bezpośredniego dotyczącego własnych produktów i usług. 
 2. Dane w tym celu przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). 
 3. Podane dane będą przechowywane przez okres prawnie uzasadniony. 
 4. Użytkownik, którego dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo wniesienia skargi do GIODO.
 5. W celu realizacji uprawnień, użytkownik, którego dane dotyczą możne wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres hello@molerin.pl
 6. Dane użytkownika mogą być udostępniane podwykonawcom Administratora w celu zapewnienia obsługi technicznej usługi newsletter.

§ 7

 1. Podanie danych wymaganych do zawarcia usługi o świadczenie usługi newsletter oznacza akceptację niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu ochrony danych osobowych i Polityki prywatności Sklepu.